Jubilació activa de treballador autònom.

L’OBLIGACIÓ DE TENIR CONTRACTADA ALMENYS A UNA PERSONA TREBALLADORA PER COMPTE D’ALTRI NO ES COMPLEIX SI AQUESTA ÉS UNA EMPLEADA DE LA LLAR (STS, SALA SOCIAL, DE 26 D’ABRIL DE 2023, REC. NÚM. 517/2020).   Partint de la disposició de l’art. 49.1...

Reial decret llei 2/2023, de 16 de març, de mesures urgents per a l’ampliació de drets dels pensionistes, la reducció de la bretxa de gènere i l’establiment d’un nou marc de sostenibilitat del sistema públic de pensions

S’introdueixen mesures urgents i imprescindibles per a garantir la continuïtat del sistema de pensions i complir amb els compromisos pactats amb la Unió Europea. Per a això, es modifiquen diversos aspectes de la regulació de la cotització dels treballadors...