REFORMA DEL RECURS DE CASSACIÓ

L’aprovació del Reial Decret-llei 5/2023, de 28 de juny, pel qual s’adopten i prorroguen determinades mesures de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la Guerra d’Ucraïna, de suport a la reconstrucció de l’illa de La Palma i a...

Nou informe de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació pública de Catalunya sobre el càlcul del percentatge dels contractes que no és susceptible de revisió de preus, en els casos de contractes que es modifiquin o que es cedeixin parcialment.

Conclou la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Pública de Catalunya en el seu informe publicat el passat 12 de maig de 2023, que “En els casos de modificació o de cessió parcial dels contractes, la determinació del primer 20% de l’import que no...