Nou informe de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació pública de Catalunya sobre el càlcul del percentatge dels contractes que no és susceptible de revisió de preus, en els casos de contractes que es modifiquin o que es cedeixin parcialment.

Conclou la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Pública de Catalunya en el seu informe publicat el passat 12 de maig de 2023, que “En els casos de modificació o de cessió parcial dels contractes, la determinació del primer 20% de l’import que no...

Jubilació activa de treballador autònom.

L’OBLIGACIÓ DE TENIR CONTRACTADA ALMENYS A UNA PERSONA TREBALLADORA PER COMPTE D’ALTRI NO ES COMPLEIX SI AQUESTA ÉS UNA EMPLEADA DE LA LLAR (STS, SALA SOCIAL, DE 26 D’ABRIL DE 2023, REC. NÚM. 517/2020).   Partint de la disposició de l’art. 49.1...

AEPD. Document de directrius dirigides als organismes de les Administracions Públiques que promoguin projectes normatius que impliquin tractaments de dades personals i als seus Delegats de Protecció de Dades

El passat 18 d’abril de 2023, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades va publicar aquest document, que examina els requisits previs que cal analitzar per a saber si cal fer avaluació d’impacte des del disseny de la norma, com ha de realitzar-se en...