Nou informe de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació pública de Catalunya sobre el càlcul del percentatge dels contractes que no és susceptible de revisió de preus, en els casos de contractes que es modifiquin o que es cedeixin parcialment.

Conclou la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Pública de Catalunya en el seu informe publicat el passat 12 de maig de 2023, que “En els casos de modificació o de cessió parcial dels contractes, la determinació del primer 20% de l’import que no...

Jubilació activa de treballador autònom.

L’OBLIGACIÓ DE TENIR CONTRACTADA ALMENYS A UNA PERSONA TREBALLADORA PER COMPTE D’ALTRI NO ES COMPLEIX SI AQUESTA ÉS UNA EMPLEADA DE LA LLAR (STS, SALA SOCIAL, DE 26 D’ABRIL DE 2023, REC. NÚM. 517/2020).   Partint de la disposició de l’art. 49.1...