El Reial decret llei 5/2023, de 28 de juny, introdueix els següents canvis en la Llei 15/2007, de Defensa de la Competència (“LDC”):

  • El nou apartat 3 de l’article 18 LDC recull la possibilitat que la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (“CNMC”) col·labori amb la Comissió Europea en la recerca d’incompliments del Reglament (UE) 2022/1925, mitjançant tràmits d’informació reservada, informant d’això a la Comissió Europea, de l’aplicació de la qual és competència exclusiva. Per a això, la CNMC podrà enviar requeriments d’informació, però també realitzar inspeccions. Si la Comissió Europea iniciés una recerca sobre els mateixos fets, la CNMC es veurà privada de continuar la recerca i informarà la Comissió de les seves conclusions.
  • Es modifiquen els terminis previstos en l’article 36 LDC, de manera que s’amplia el termini màxim de resolució en expedients sancionadors, que passarà de 18 a 24 mesos, i la segona fase en procediments de control de concentracions passarà de 2 a 3 mesos. Al mateix temps, es redueix el termini del procediment de control de concentracions quan es notifiqui utilitzant el formulari abreujat, que passa d’1 mes a 15 dies, sempre que s’hagi complert el tràmit previ de pre-notificació. Així mateix, es redueix el termini perquè la CNMC respongui a consultes formals sobre control de concentracions, de 3 mesos a 1 mes.
  • A més, les empreses investigades comptaran amb més termini per a formular al·legacions al plec de concreció de fets i la proposta de resolució de la Direcció de Competència en expedients sancionadors, passant de 15 dies a 1 mes. També s’estableix el contingut mínim de la proposta de resolució que, com ja fa la Direcció de Competència, haurà d’incloure la proposta de sanció i la valoració de les proves practicades.