Arran de l’aprovació a finals de l’any passat d’un nou article 150.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, que desenvolupa un dels procediments pels quals s’ha d’informar a l’autoritat de competència dels esmentats indicis de col·lusió, l’Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) ha publicat un document per tal de facilitar i fomentar la comunicació a l’autoritat de competència d’indicis de col·lusió en procediments de contractació pública, donat que les pràctiques col·lusòries afecten molt significativament la contractació pública i perjudica les entitats públiques licitadores, els pressupostos públics i, en última instància, a la ciutadania.

Recorda l’Autoritat que a més a més, la col·lusió és una infracció molt greu de la Llei de defensa de la competència i comporta la nul·litat dels actes de preparació i adjudicació dels contractes públics afectats, així com la nul·litat també dels contractes en qüestió. Per aquests motius, els òrgans, meses, juntes consultives i tribunals de contractació tenen l’obligació de comunicar a l’autoritat de competència els indicis de col·lusió que detectin en qualsevol procediment de contractació.

Per  accedir tant al document que ha publicat l’ACCO, com al seu resum executiu, facin clic aquí: http://acco.gencat.cat/ca/detall/article/20230420_guia_comunicacio_indicis_collusio_cp