DRET PENAL

  • Faltes.
  • Delictes contra la seguretat vial.
  • Delictes contra l’administració pública.
  • Delictes contra la imatge, l’honor, la intimitat.
  • Delictes contra les persones.