DRET MERCANTIL i SOCIETARI

  • Constitució de societats, transformació, dissolució i liquidació
  • Modificacions estatutàries
  • Intervenció en Juntes Generals
  • Assumpció de la secretaria en consells d’administració
  • Separació de socis