DRET LABORAL

  • Acomiadaments.
  • Auditories laborals.
  • Gestió de nòmines.
  • Riscos laborals.
  • Seguretat Social i mutualitats.
  • Tramitació de pensions, incapacitats i invalideses.