DRET CIVIL

  • Responsabilitat contractual i extracontractual
  • Dret de danys i lesions
  • Reclamacions de quantitat. Impagats
  • Successions i herències
  • Divorcis
  • Incapacitacions
  • Arrendaments urbans i rústics
  • Propietat horitzontal
  • Administració de Finques